Home      Bedrijfswageninrichting      Verbouw      Renovatie      Aanbouw       Nieuwbouw      Contact    Waar vindt u ons

U bent een van de navolgende velden vergeten in te vullen;
"; echo "uw naam, e-mailadres of bericht.
"; echo "Ook kan het zijn dat U een verkeerd e-mail adres heeft ingevuld.

"; } // form + tabel echo ""; echo ""; echo ""; // naam echo ""; // space //echo ""; // adres echo ""; // space //echo ""; // postcode echo ""; // space //echo ""; // plaats echo ""; // space //echo ""; // telefoon echo ""; // space //echo ""; // mail echo ""; // space // echo ""; // onderwerp echo ""; // space //echo ""; // mail echo ""; // space //echo ""; // button echo ""; echo " "; // sluit form + tabel echo ""; echo "

Maak onderstaand uw bericht.

Naam:
 
Adres:
 
Postcode:
 
Woonplaats:
 
Telefoon:
 
E-mailadres: *)
 
Onderwerp:
 
Bericht:
 
 
*) = verplicht veld
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Email contact formulier www.quiktimmerwerken.nl\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] ."\n"; $inhoud_mail .= "Adres: " . $_POST['adres'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Postcode: " . $_POST['postcode'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Woonplaats: " . $_POST['plaats'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['telefoon'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n"; if(isset($_POST['onderwerp']) && $_POST['onderwerp'] <> "") { $inhoud_mail .= "Onderwerp: " . $_POST['onderwerp'] . "\n"; } else { $inhoud_mail .= "Onderwerp: " . $_POST['onderwerp1'] . "\n"; } $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op $datum \n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // -------------------- // spambot protectie !! // -------------------- $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes if(isset($_POST['onderwerp']) && $_POST['onderwerp'] <> "") { mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); } else { mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp1'], $inhoud_mail, $headers); } echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "Het bericht is verstuurd.
"; echo "Dank voor uw bericht.
"; echo "U krijgt op het door u opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging.
"; echo "Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.
"; echo "
"; echo "met vriendelijk groet,
"; echo "Albert Quik"; $wat = "Quiktimmerwerken; ontvangstbevestiging e-mail"; $Emess = "Ontvangstbevestiging van www.quiktimmerwerken.nl.\n\n"; $Emess .= "Wij hebben uw bericht ontvangen met de navolgende inhoud: \n"; $Emess .= "------------------------------------------------------- \n"; $Emess .= $_POST['msggs']; $Emess .= "\n"; $Emess .= "------------------------------------------------------- \n\n"; $Emess .= "Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. \n\n"; $Emess .= "Met vriendelijke groet. \n"; $Emess .= "Albert Quik. \n"; $Emess .= "\n\n\n"; $Emess .= "Dit e-mailbericht is automatisch verzonden vanaf een e-mailadres dat niet wordt gecontroleerd. \r"; $Emess .= "Berichten die naar dit e-mailadres worden verzonden, worden niet beantwoord."; mail($_POST['mail'], $wat, $Emess); } ?>